Sivuston Vastuuvapauslauseke

Seuraavia ehtoja sovelletaan Masai Clothing Company ApS:n (“MASAI”) sivuston/sivustojen käyttöön. Hyväksyt ehdot kokonaisuudessaan käyttäessäsi sivustoa. Älä käytä sivustoamme, jos et hyväksy näitä ehtoja.

Sivusto on tarkoitettu helppokäyttöiseksi MASAIn esittelyksi, ja pyrimme tarjoamaan sisältöä, joka kuvastaa MASAIn tämänhetkistä tilaa ja kehitystä. Tämä sivusto tarjotaan kuitenkin ”sellaisenaan” ilman mitään nimenomaisia tai implisiittisiä takuita tai vakuutuksia. Käytät ja selailet sivustoa aina omalla vastuullasi.

MASAI päivittää nämä ehdot toisinaan. Päivitettyjä ehtoja sovelletaan sivustomme käyttöösi sen jälkeen, kun ne on julkaistu sivustolla. Siksi sinun on varmistettava, että hyväksyt jäljempänä esitetyt ehdot käyttäessäsi sivustoamme.

Näitä ehtoja voidaan täydentää muilla ehdoilla, vastuuvapauslausekkeella, käytännöillä ja/tai ilmoituksilla sivustolla toimintasi perusteella.Asianmukainen käyttö

Selatessasi tai käyttäessäsi sivustoa sitoudut toimimaan asianmukaisesti eli et:

a) käytä sivustoa millään lainvastaisella, laittomalla, vilpillisellä tai millään muulla MASAIlle tai muille haitallisella tavalla,

b) käytä sivustoa millään sellaisella tavalla tai ryhdy minkäänlaisiin sellaisiin toimiin, jotka aiheuttavat tai todennäköisesti aiheuttavat vahinkoa sivustolle tai haittaavat sen toimintaa, saatavuutta tai sivustolle pääsyä;

c) käytä sivustoa tai sivustolta kerättyjä tietoja mihinkään markkinointitarkoituksiin (esim. markkinointiin sähköpostitse, tekstiviesteillä, puhelimitse, postitse ja/tai muuhun vastaavaan toimintaan);

d) myy, jakele, julkaise tai lisensoi kenellekään mitään sivustomme aineistoa tai sisältöä;

e) kierrä tai ohita tai yritä kiertää tai ohittaa mitään pääsyn rajoittamiseen tarkoitettuja keinoja sivustollamme.

Ilmoittaessasi tietojasi sivustolla sinun on varmistettava, että esittämäsi tiedot ovat paikkansapitäviä, tarkkoja, ajankohtaisia, täydellisiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia.Vastuuvapauslauseke

MASAI ei anna mitään tähän sivustoon tai sivustolla esitettyihin tietoihin tai aineistoon liittyviä takuita tai vakuutuksia.

TÄSTÄ SYYSTÄ SIVUSTON TIEDOT TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA "SAATAVUUDEN MUKAAN" MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA ANTAMATTA, MUKAAN LUKIEN KAUPAKSI KÄYVYYTTÄ, IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT.

MASAI ei takaa tai vakuuta erityisesti sitä, että sivusto on aina saatavilla tai että sivuston tiedot ovat täydellisiä, paikkansapitäviä, tarkkoja ja/tai eivät ole harhaanjohtavia.

Mikään tällä sivustolla esitetty ei sisällä eikä sen ole tarkoitettu sisältävän minkäänlaista neuvontaa. Kaikki juridinen, rahoitukseen tai terveyteen liittyvä neuvonta tai muut vastaavat tarvittavat tiedot on hankittava vastaavan alan ammattilaiselta.Vastuun rajoittaminen

MASAI ei ole korvausvelvollinen sopimusoikeuden tai vahingonkorvausoikeuden perusteella sivuston sisällöstä, aineistoista, käytöstä tai muulla tavoin sivustoon liittyen riippumatta siitä, onko kyseessä suora, välillinen, satunnainen tai seuraamuksellinen menetys tai vahinko, ja riippumatta siitä, onko kyseessä menetykseen, loukkaantumiseen, rangaistukseen tai muuhun liittyvä vahingonkorvaus.

Sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia ja ylläpitämiä. Tällaiset linkit tarjotaan vain käytön helpottamiseksi. MASAI ei voi vaikuttaa, eikä se hyväksy eikä sillä ole minkäänlaista suhdetta mihinkään kolmansien osapuolten sivustoihin, eikä MASAI ole millään tavalla korvausvelvollinen minkäänlaisista tällaisista linkeistä tai kolmansien osapuolten sivustoista.Sisältö ja aineistot

Jos noudatat kaikkia tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita omistusoikeuksia, voit käyttää sivustoa ja voit tulostaa sekä ladata sivustolla esitettyä aineistoa kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön.
Et voi kopioida, toisintaa, muokata, julkaista uudelleen, ladata sivustolle, julkaista, siirtää tai millään tavalla muokata tai jaella sivuston sisältöä tavalla, joka on ristiriidassa oikeuksiemme kanssa ilman MASAIn kirjallista ennakkosuostumusta (ellei muuta ilmoiteta).

Edellä esitetystä huolimatta MASAI on aina tällä sivustolla tarjotun sisällön ja aineistojen ainoa omistaja, ja sillä on kaikki omistusoikeudet sivustolla tarjottuun sisältöön ja aineistoon.Tavaramerkit

Sivustolla näkyvät tavaramerkit, nimet, palvelumerkit, logot, kuvakkeet, tekstit, tiedot ja aineistot ovat MASAIn omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään tavoin ilman MASAIn kirjallista ennakkosuostumusta, ellei muuta ilmoiteta. Minkään tällä sivustolla esitetyn ei tulkita myöntävän lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään yllä mainittua ilman MASAIn kirjallista ennakkosuostumusta.Erillisyys ja pätemättömät ehdot

Jos jokin näiden ehtojen kohta on tai sen todetaan olevan sovellettavien lakien mukaisesti pätemätön, se ei vaikuta näiden ehtojen muiden kohtien voimassaoloon.Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Näitä ehtoja tulkitaan ja niihin sovelletaan Tanskan lakeja.

Tanskalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa näihin ehtoihin liittyvissä riita-asioissa.Tämä on versio 1.0 päivämäärä 04.05.2018.