Henkilötietokäytännöt

Masailla (”Masai”, ”meillä” tai ”me”) tietoturvallisuudella ja luottamuksellisuudella on korkea prioriteetti. Nämä henkilötietokäytännöt määrittelevät sen vuoksi ohjeet Masain henkilötietojen käsittelylle.

Alla selvitetään, kuinka me käytämme niitä henkilökohtaisia tietoja, jotka sinusta jäävät tai jotka luovutat vieraillessasi verkkokaupassamme, sekä kun käytät verkkokauppamme eri palveluita.1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tätä verkkokauppaa hallinnoi ja sen omistaa:

MASAI CLOTHING COMPANY ApS
Hammerensgade 1, st. tv.
1267 Kööpenhamina K, Tanska

CVR-no. 10279488


Verkkokaupan asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@masai.fi
HQ asiakaspalvelu: masai@masai.dk

Henkilötietokäytännöt koskevat henkilötietoja, jotka annetaan meille tai joita me keräämme verkkokaupan kautta.2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Keräämiämme henkilötietoja voivat esimerkiksi olla nimi, sähköpostiosoite, kotisoite, puhelinnumero ja vastaavat tunnistamistiedot, tiedot verkko-ostoksista ja navigointisi verkkokaupassa.

Tietojen antamisen yhteydessä mainitaan aina, onko tietojen antaminen vapaaehtoista vai välttämätön halutun toimenpiteen suorittamiseksi, esimerkiksi ostosten tekemiseksi verkkokaupassamme.

Henkilötietojasi kerätään yhdessä tai useammassa alla mainitussa tapauksessa sekä seuraaviin tarkoituksiin:

Perustaminen ja hallinnointi:
Masai-tilin perustaminen, hallinnointi sekä sulkeminen
Tilastot sekä verkkokaupan käyttöhistoria
Yhteenveto ostohistoriasta

Tilausten tekeminen verkkokaupassamme:
Tilausvahvistuksen lähettäminen
Tilauksen lähettäminen
Reklamaatiot
Palautukset

Verkkokaupassamme tehtyjen tilausten käsittely:
Maksutiedot maksun varmennuksen ja suorituksen yhteydessä
Tilauksen käsittely, lähetys ym.
Tilauksen palauttaminen sekä hinnan takaisinmaksu

Friends of Masai:
Uutiskirjeiden tilaaminen, lähettäminen ja peruuttaminen
Tuotteiden markkinointi Erikoistarjoukset
Kutsut ja tiedot ym. tapahtumista, ennakkomyynneistä jne.
Muun markkinointimateriaalin lähettäminen, mukaan lukien alennus- ja arvokoodien jakaminen Muut markkinointitoimenpiteet
Viestintä sosiaalisen median kanavien kautta sekä viesteihin, kommentteihin jne. vastaaminen.Vaikka käytät sähköpostiosoitettasi useammassa kuin yhdessä yllä mainituista tapauksista, tiedot kerätään ja rekisteröidään vain yhteen paikkaan. Siten tietojasi voidaan esimerkiksi käyttää uudelleen, kun teet meillä ostoksia, ja samalla vältyt saamasta meiltä samaa markkinointimateriaalia useampaan kertaan.

Muistutamme, että henkilötietojasi käytetään markkinointimateriaalin lähettämiseen vain siinä tapauksessa, että olet antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksesi, ellei laki anna mahdollisuutta siihen, että voimme ottaa yhteyttä sinuun ilman että olet antanut siihen suostumuksen ennalta.

Masai pitää tilastoa siitä, missä verkkokaupan osissa asiakkaamme käyvät sekä mistä tuotteista asiakkaat pitävät eniten. Nämä tiedot eivät sisällä henkilötietoja. Kerätyn tiedon avulla saadaan tietoa asiakkaiden verkkokaupan käytöstä. Tätä tietoa käytämme verkkokaupan kehittämiseen. Käytämme sitä vastoin tietoa kaikkien asiakkaidemme navigoinnista ymmärtääksemme, miten asiakkaamme yhtenä ryhmänä käyttävät verkkokauppaamme, ja pyrimme sen perusteella tekemään verkkokaupasta paremman. Sen lisäksi keräämme tietoa siitä, mistä tuotteista asiakkaamme, yhtenä ryhmänä, pitävät eniten. Myös tätä tietoa käytetään sivuston kehittämiseen. Me emme myy tai luovuta millään muulla tavalla tietoa asiakkaidemme verkkokaupan käytöstä tai navigaatiosta. Ja me emme myy tai luovuta tietoja sinun ostoksistasi kolmannelle osapuolelle.

Sinua koskevia tietoja kerätään siis joko:

- Nimenomaisella suostumuksellasi
- Kanssasi tehdyn sopimuksen noudattamiseksi
- Lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi
- Laillisten oikeuksiemme toteuttamiseksi3. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaa. Määrätyissä olosuhteissa ja lakiin perustuen voi kuitenkin olla välttämätöntä luovuttaa tietoja poliisille tai muille viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi poliisille luottokortin väärinkäyttöepäilyn yhteydessä.

Lisäksi aika ajoin voi olla välttämätöntä antaa tietojen käsittelijöiden käsitellä tietoja. Tilauksen toimitusta varten tarvittavat tiedot luovutetaan esimerkiksi käyttämillemme pakkaus- ja kuljetusyrityksille. Vastaavasti henkilötietojasi luovutetaan joillekin yhteistyökumppaneillemme, jotka suorittavat määrättyjä tehtäviä Masain puolesta, esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Nämä yhteistyökumppanit käsittelevät alene henkilötietoja meidän puolestamme ja meidän ohjeistuksemme mukaisesti.

Käytämme lisäksi ulkopuolisia yhteistyökumppaneita muun muassa verkkokaupan tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kohdennettuun markkinointiin, mukaan lukien retargetointi. Ulkopuoliset tietojenkäsittelijät ja yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin meidän kanssamme tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, ja heitä koskee tietojen salassapitovelvollisuus. Me olemme tehneet kirjalliset tietojenkäsittelysopimukset jokaisen tietojenkäsittelijän kanssa, joka käsittelee henkilötietoja meidän puolestamme.

Kaksi näistä tiedonkäsittelijöistä, Google Analytics v/Google LLC. ja Facebook Inc. Sijaitsee Yhdysvalloissa. Tarvittavat takuut tietojen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin on varmistettu tietojenkäsittelijän EU-U.S. Privacy Shield -sertifioinnilla.4. Siirrot kolmansiin maihin

Masai ei yleisesti siirrä sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Jos se olisi välttämätöntä, Masai varmistaa, että siirto toteutetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä merkitsee, että jokaisen EU:n/ETA:n ulkopuolisen osapuolen, jonka hallussa on sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja, on varmistettava riittävä suojan taso, esimerkiksi noudattamalla EU-USA's Privacy Shield’iä tai sitoutua EU:n mallisopimusehtoihin.5. Evästeet

Käytämme evästeitä verkkokaupassamme. Voit lukea lisää evästeiden käytöstä meidän Evästekäytännöistämme, joka löytyy täältä.6. Turvallisuus

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset suojatoimenpiteet ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet estääksemme henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen tai vahingoittamisen sekä estääksemme niiden joutumisen ulkopuolisten tietoon tai väärinkäytön kohteeksi. Olemme lisäksi ottaneet käyttöön turvallisuustoimenpiteet varmistaaksemme, että sisäiset prosessimme täyttävät korkeat turvallisuusstandardimme. Ainoastaan ne työntekijät, joilla on perusteltu tarve päästä henkilötietoihisi oman työnsä suorittamiseksi, on pääsy niihin.

Maksutiedot lähetetään salattuina ja alan standardien mukaisesti.

Pyrimme siten parhaalla mahdollisella tavalla suojaamaan henkilökohtaisten tietojesi laadun ja koskemattomuuden.7. Rekisteröidyn oikeudet

Luodaksemme avoimuuden henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, meillä rekisterinpitäjänä on velvollisuus kertoa sinulle oikeuksistasi.

Tarkastusoikeus
Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meiltä tiedot muun muassa siitä, mitä tietoja sinusta on rekisteröity mitä tarkoitusta rekisteröinti palvelee, mitä henkilötietoluokkia ja mahdollisia tietojen vastaanottajia siellä on, sekä tieto siitä mistä tiedot ovat peräisin.

Sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, joita me käsittelemme. Jos haluat tarkastaa henkilötietosi tai saada niistä jäljennöksen, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö gdpr@masi.dk tai yllä olevien yhteystietojen kautta. Sinua voidaan pyytää todistamaan, että olet se henkilö joka kerrot olevasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistuksi. Jos huomaat, että meidän sinusta rekisteröimissä tiedoissa on virhe, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan korjata. Tiedot, jotka olemme keränneet sinusta Masai-tilin perustamisen yhteydessä, sinulla on itse mahdollisuus korjata kirjautumalla käyttäjäprofiiliisi.

Oikeus tietojen poistamiseen
Määrätyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kaikki tai määrätyt sinua koskevat henkilötiedot, esimerkiksi jos peruutat antamasi suostumuksen, ja meillä ei ole muuta lakiin perustuvaa syytä jatkaa tietojesi käsittelyä. Siinä laajuudessa kuin tietojesi käsittely on edelleen välttämätöntä, esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, meillä ei ole velvollisuutta poistaa henkilötietojasi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen vain säilyttämiseen
Sinulla on määrätyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä vain säilyttämiseen, esimerkiksi jos ne tiedot joita käsittelemme sinusta eivät mielestäsi ole oikein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on määrätyissä tapauksissa oikeus saada itse meille toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy meidän tekemäämme suoramarkkinointiin. Sinulla on myös milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jota me teemme laillisiin oikeuksiimme perustuen.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus, jonka olet antanut meille sinua koskevien henkilötietojen määrättyä käsittelyä varten. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä gdpr@masi.dk tai ylläolevien yhteystietojen kautta.

Huomaathan, että yhden tai useamman yllä olevan oikeuden käyttäminen voi liittyä erilaisiin ehtoihin, kyseessä olevasta tilanteesta riippuen.8. Henkilötietojen poistaminen

Poistamme henkilötietosi, kun meillä ei enää ole tarvetta käsitellä niitä yhden tai useamman yllä kohdassa 4. mainittuja tarkoitusta varten. Tietoja voidaan kuitenkin käsitellä ja säilyttää pidempään nimettöminä.

Kerätyt tiedot verkkokaupan käytöstä poistetaan viimeistään silloin, kun et ole käyttänyt verkkokauppaa yli 2 vuoteen.

Uutiskirjeemme tilauksen yhteydessä kerätyt sinua koskevat tiedot poistetaan, kun suostumuksesi uutiskirjeeseen perutaan, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta.

Kotisivujen kautta tekemiesi ostosten yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan lähtökohtaisesti 3 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden lopusta jolloin olet tehnyt ostoksia. Tiedot voidaan säilyttää kuitenkin kauemmin, jos niiden säilyttämiselle on perusteltu syy, esimerkiksi jos se on välttämätöntä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai jos säilyttäminen on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, esimerkiksi kirjanpitoaineisto on säilytettävä 5 vuotta tilikauden päättymisestä kirjanpitolain vaatimusten täyttämiseksi.

Masai-tilin perustamisen yhteydessä kerätyt sinua koskevat tiedot poistamme automaattisesti: jos et ole kirjautunut käyttäjäprofiiliisi 3 vuoden aikana tai jos pyydät meitä poistamaan tiedot.9. Suostumuksen peruuttaminen

Voit milloin tahansa peruuttaa mahdolliset antamasi suostumukset. Poistamme sen jälkeen sinua koskevat tiedot, ellei niiden käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, voit ottaa yhteyttä meihin gdpr@masi.dk tai ylläolevien yhteystietojen kautta.10. Linkit toisille sivustoille ym.

Verkkokauppamme voi sisältää linkkejä toisille sivustoille tai integroiduille sivustoille. Me emme ole vastuussa muiden yritysten sivustojen sisällöstä tai heidän käytännöistään henkilökohtaisten tietojen keräämisessä. Kun käyt muilla sivustoilla, kehotamme sinua lukemaan sivuston haltijan henkilötietokäytännöt sekä muut asiaankuuluvat käytännöt.11. Tietojen muuttaminen ym.

Jos haluat, että päivitämme, muutamme tai poistamme sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme rekisteröineet, haluat tutustua sinua koskeviin henkilökohtaisiin tietoihin, joita me käsittelemme, tai jos sinulla on kysyttävää ylläolevista ohjeista, voit ottaa yhteyttä meihin gdpr@masi.dk tai ylläolevien yhteystietojen kautta.12. Valitusoikeus

Jos haluat valittaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä gdpr@masi.dk tai yllämainittujen yhteystietojen kautta. Voit myös olla yhteydessä Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kööpenhamina K, Tanska. (tietosuojaviranomainen)13. Versiot

Tämä on henkilötietokäytäntöjemme 09.05.2018 päivätty versio 2.0.